fbpx

FİRMA PROFİLİ

Ağa Mobilya İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak 1978 yılında Çankırı’da ahşap mobilya imalatına başlayan firmamız, 2007 yılında Nevi markasıyla modüler üretime geçmiştir. Nevi markası geliştirilmiş, 2010 yılında başvurusu yapılan tescil başvurusunun olumlu sonuçlanması sonucu 15.08.2016 tarihinde 2016/25215 no ile marka tescili yapılmıştır. Bu kapsamda 39 üst başlıkta markamız tescil edilmiştir.

Nevi markamız kendi ürünlerimizi pazarlamak amacıyla 2017 yılında Nevi Mobilya A.Ş. olarak kurumsallaştırılmıştır. Firmamız bugün, Çankırı’nın Eldivan ilçesinde 10.000 m2 alanda kurulu fabrikasıyla hem kendi ürünlerini üretmekte hem de 3’ü Türkiye’de 1 Fransa’da olmak üzere 4 mağaza ile yurtiçinde perakende olarak pazarlamakta, aynı zamanda Ağa Mobilya LTD. olarak “NEVİ” markası adıyla ürettiği ürünlerini 25’ten fazla ülkeye ihracat etmektedir. Bugün firmamız 200’den fazla bayi ile çalışmakta, bu bayiler aracılığıyla ürünlerimiz, yerli ve yabancı milyonlarca müşteriye ulaşmaktadır.

DEĞERLERİMİZ

TEMEL DEĞERİMİZ, işte profesyonel ruhta amatör olmaktır. Bu temel değer kapsamında:

Müşteri Odaklılık: Müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışarak, ürün/ hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunmak,.

Yenilikçilik: Müşterilerimizin sürekli değişen ihtiyaçlarını ve tercihlerini dikkate alarak, üretim ve hizmet anlayışımızı yenileyerek ve müşterilerimize hep daha yeni ürün ve hizmet fırsatı sunmak,

Güvenilirlik: Toplumsal açıdan hukuka ve çevreye saygılı kurumsal bir kültür anlayışı ile çalışanlarımıza adil bir çalışma ortamı sağlayan, müşterilerimize; fiyat, kalite ve satış sonrası hizmetleri ile güvenecekleri ürün ve hizmetleri sunan, iş etiğine saygısı nedeniyle iş ortaklığı kurulmak istenen bir firma olmak,

Sinerjik: Bizi sürekli güçlü, dinamik ve yetkin kılan, hızlı ve etkin karar almak için çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın birlikte oluşturduğu sinerji ve bilgi birikim gücü ile ortak karar alınması ve uygulanması,

Farkındalık: Müşterilerimizin fiyat/ performans ilişkisini gözeterek, değişen müşteri ihtiyaçları ve rekabet koşullarını hızla algılayıp, üretim, satış ve pazarlama stratejilerini hayata geçirmek.

Firmamızın değerlerini oluşturmaktadır.

VİZYONUMUZ:

Mobilya sektöründe, müşteri odaklı, kaliteli, tercih edilir, saygın, marka değeri yüksek, fark yaratan, yenilikçi, rakiplerine örnek teşkil eden, sosyal sorumluluklarının bilincinde, ülke ekonomisine yüksek katkı sağlayan bir şirket olarak faaliyetlerimizi sürdürmektir.

MİSYONUMUZ:

Sektöründe sürekli gelişimi hedefleyen ve kaliteyi arttıran yatırımları ile öncü olan ve farklılık yaratan, uzman insan kaynağı ile toplumsal ve ekonomik sorumluluklarına göre hareket eden, yenilikçi projelere imza atan,  alan tecrübesi ile modern yönetim anlayışını birleştirerek kurumsal kalite anlayışı pekiştirmek ve bu anlayışla müşteri odaklı bir hizmet vermektir.

Bilgilendirme politikamızın amacı,  Nevi Mobilya A.Ş. (“Nevi”) bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgilerin ve açıklamaların ilgililere zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmaktır.

Bilgilendirme  politikamızın amacı:

 • Şirketin, iş ve işlemlerini kurumumuzun hak ve yararlarını gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, açık, anlaşılır ve gerçeğe uygun bir şekilde açıklamak.
 • Nevi’de üretilmiş ve kamuya açıklanan her türlü veri ve bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
 • kamuya yaptığı açıklamalarda ve duyurularda tereddüde neden olabilecek belirsiz ifadelerden kaçınarak, açık ve net ifadeler, basit kavramlar ve terimler kullanmak.
 • Yetkilileri bilgilendirmede müşterileri arasında öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapmamak.
 • Medyaya ve kamuoyuna doğru ve güvenilir bilgiler vermek,. Yapılan tüm açıklamaların, doğru, dürüst, zamanında yapılmış ve sadece gerçeği yansıtan açıklamalar olmasını sağlamak.

NEVİ tarafından veri ve bilgiler, aşağıda yer alan yöntem ve araçlar vasıtasıyla oluşturulan iletişim sistemi ile müşterilere ve ilgili kurumlara ulaştırılmaktadır.

 • Faaliyet Raporu.
 • Kurumsal Web Sitesi (www.birnevimutluluk.com)
 • Önemli gelişmelere paralel olarak yapılan medya ve basın açıklamaları.
 • Genel duyurular.
 • Toplantılar/ Ziyaretler.
 • Ticaret Sicili Gazetesi ve gerektiğinde ulusal ve yerel diğer gazeteler yoluyla yapılan ilan ve duyurular.
  • Haber kanalları, veri dağıtım kuruluşları tarafından yapılan açıklamalar.
 • Elektronik posta, telefon, mektup vs. gibi iletişim araçları vasıtasıyla yapılan açıklamalar.

NEVİ’nin yönetimi ve dışarıya karşı temsili ve sorumluluğu esas olarak Yönetim Kurulu’na aittir.

Bilgilendirme Politikası doğrultusunda, Şirket hakkında bilgilendirme yapma yetkisi ve sorumluluğu konusunda, NEVİ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SİLAHSIZ görevlendirilmiştir.

Yazılı ve görsel medya ile veri dağıtım kuruluşlarına yapılan basın açıklamaları NEVİ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SİLAHSIZ tarafından yapılır.

NEVİ, bilgilendirilme amacına ilişkin araçlara erişimin kolay, anlaşılabilir, eksiksiz, etkin ve düşük maliyetli olmasını hedeflemektedir. Bilgiye erişim; istenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgilendirmenin yapılmasını ifade etmektedir.

İnsan Kaynakları Politikamız

Nevi Mobilya San. ve Tic. A.Ş. olarak, mutlu müşterinin, mutlu personelden geçtiğine olan inancımız gereği, üst yönetimimiz tüm çalışanlarımızla kurumsal misyon, vizyon ve değerlerimiz doğrultusunda geleceğe birlikte yürümeye devam ediyoruz.

Gelişimin insan kaynaklarına yapılacak yatırımla mümkün olduğunun bilincinde olup, bu bilinçle çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Bu çerçevede çalışanlarımız arasında fırsat eşitliğini sağlama, çalışanlarımızın maksimum motivasyonu ve personel memnuniyetini sağlayacak çalışmalara önem verilmektedir.

Bu bağlamda;

 • Çalışanlarımız arasında yaş, cinsiyet, ırk, din, politik yaklaşım ve fiziksel görünüm gözetilmeksizin, faaliyetlerimizin tüm aşamalarında eşit çalışma fırsatları sunulmaktadır.
 • Çalışanlarımıza gelişimlerini sürdürmeleri için sürekli eğitim imkanları tanınmaktadır.
 • Performans değerlendirme yöntemleriyle çalışanların verimlilikleri en üst düzeye çıkartılmaktadır.
 • Çalışanlarımızın şirket yönetimine maksimum katılımları sağlanmaktadır.

Bu esaslar doğrultusunda, kurumsal hedeflerimize ulaşmak için, kaliteli ve uzman personellerle kadromuzu güçlendirmek, onların verimliliğini maksimum düzeye ulaştırarak kurumsal hedeflere ulaşmaya olumlu katkıda bulunmasını sağlamak insan kaynakları politikamızı oluşturmaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Mobilya alanında kaliteli üretim ve hizmet ile sektöründe öncü olan, yenilikçi, araştırmacı, milli değerlere ve kültüre saygı yanı sıra modern çizgiyi takip eden çalışmalarıyla müşterilerini memnun eden güvenilir ve tercih edilir bir şirket olmayı,
 • Çalışanlarda kalite bilincini yerleştirerek, ürünleri zamanında,projesine uygun, istenilen kalite ve bütçede eksiksiz müşteriye ulaştırmayı,
 • Maliyetleri düşürüp, karlılığı arttıracak sektörel ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek, verimli bir pazarlama yapmayı,
 • Çalışanlarının kabiliyetlerini arttırmak için sürekli eğitimi sağlamayı,
 • Ekip ruhunu sağlayarak kaliteyi sürekli geliştirmeyi ve sektörde bu konuda öncü olmayı,
 • Topluma ve çevreye saygılı faaliyetleri ile sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı, bu konuda sosyal sorumluluklarının bilinciyle hareket etmeyi,
 • Yurt dışı iş hacmini geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

temel şirket kalite politikası olarak belirlemiştir.

WhatsApp Whatsapp ile sorun!